Voorwaarden

Organisatie
Het programma van het 4e Jaarcongres Participatie en Herstel is ontwikkeld in samenwerking met Uitgeverij SWP en tijdschrift Participatie en Herstel en Sozio. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van Congresbureau Logacom te Amsterdam.

Datum en plaats
Het congres vindt plaats op dinsdag 10 december 2019 in in het Spant!, Dr. A. Kuyperlaan 3, 1402 SB Bussum. T. 035-6933254, www.spant.org

Deelname
Deelname aan dit congres bedraagt € 295,- excl. btw en is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een factuur voor de betaling van de deelnamekosten.

Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de Algemene Voorwaarden van Logacom van kracht. Kijk hiervoor op www.logacom.nl.

Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:

  1. Bij annulering vóór 26 november 2019 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
  2. Bij annulering tussen 26 november en 3 december 2019 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
  3. Bij annulering na 3 december 2019 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd

Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.

 

Kortingsregeling
EARLY BIRD korting: snelle beslissers ontvangen 30 euro korting op de deelnamekosten, deelname tarief is €265,00 excl btw. Voorwaarde is dat de aanmelding vóór 15 oktober 2019 online is ingevoerd.
Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit dezelfde instelling/organisatie krijgt de tweede persoon 5% korting en de derde en alle volgende personen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is. 
Studenten: studenten ontvangen € 59,- korting. Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.
Sozio- en Participatie en Herstel-abonnees: ontvangen € 30,- korting op hun deelname. Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift. 
Speciaal tarief: Voor cliënten en ervaringsdeskundigen die op persoonlijke titel willen deelnemen en niet verbonden zijn aan een organisatie, geldt een speciaal tarief van €99,00 excl. BTW. Om in aanmerking te komen voor dit tarief selecteert u de kortingsoptie ‘cliënt’ en geeft u in het opmerkingenveld een beknopte toelichting op uw situatie. Heeft u vragen over mogelijkheden en toepassing van het cliëntentarief, neem dan gerust contact met ons op via office@logacom.nl of bel 020-3203364.

Kortingen kunnen, behalve de meerpersoonskorting, niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.

Contact

Programmering:
Kirsten Knobbe, k.knobbe@logacom.nl 

Organisatie:
Charlotte Koelmans, c.koelmans@logacom.nl

Overige informatie:
Congressecretariaat Logacom BV, office@logacom.nl

Postbus 12010, 1100 AA AMSTERDAM. 
Telefoon 020-3203364, www.logacom.nl