Contact|

Jaarcongres Participatie en Herstel


9 december 2021 | ONLINE-congres

Voorwaarden

Organisatie
Het programma van het 6e Jaarcongres Participatie en Herstel is ontwikkeld in samenwerking met Uitgeverij SWP en tijdschrift Participatie en Herstel en Sozio. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van Congresbureau Logacom te Amsterdam.

Datum 
Het congres vindt plaats op 9 december 2021 plaats en wordt geheel online verzorgd.

Voor aanvullende toelichting op het congres als online livestream is een bijlage met FAQ ontwikkeld, de meest gestelde vragen (en antwoorden) zijn hierin opgenomen.
U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een factuur voor de betaling van de deelnamekosten.


Inschrijvingsvoorwaarden voor deelname
Deelname aan dit congres bedraagt normaliter €325,- excl. btw, dit is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal: congrestas, schrijfbloc, balpen, online programmaboekje en handouts van de verschillende presentaties (mits beschikbaar gesteld door spreker). De deelnameprijs voor online deelname is naar beneden bijgesteld op €275,- excl BTW en is inclusief congresmateriaal. Voor het verzorgen van een livestream als online congres is geen locatie nodig maar wel aanvullende techniek, (technisch) personeel en een online platform. De congrestas met congresmateriaal wordt online deelnemers per post verstuurd.

Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de Algemene Voorwaarden van Logacom van kracht. Kijk hiervoor op www.logacom.nl.

Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:

  1. Bij annulering vóór 25 november 2021 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
  2. Bij annulering tussen 25 november en 2 december 2021 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
  3. Bij annulering na 2 december 2021 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd

Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.

 

Kortingsregeling
Voorinschrijvingskorting: Inschrijvingen die online voltooid worden voordat het programma is gepubliceerd, ontvangen 40 euro korting op de deelnamekosten. De verwachting is dat het programma medio september 2021 gepubliceerd wordt. Voorinschrijvingsprijs is €235,00 excl. btw.
EARLY BIRD korting: Na publicatie van het programma ontvangen snelle beslissers 30 euro korting op de deelnamekosten. Early Bird prijs is €245,00 excl. btw.
Voorwaarde is dat de aanmelding uiterlijk 27 oktober 2021 online is ingevoerd.
Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit dezelfde instelling/organisatie krijgt de tweede persoon 5% korting en de derde en alle volgende personen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is. 
Studenten: studenten ontvangen € 59,- korting. Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.
Sozio- en Participatie en Herstel-abonnees: ontvangen € 30,- korting op hun deelname. Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift. 
Speciaal tarief: Voor cliënten en ervaringsdeskundigen die op persoonlijke titel willen deelnemen en niet verbonden zijn aan een organisatie, geldt een speciaal tarief van €99,00 excl. BTW. Om in aanmerking te komen voor dit tarief selecteert u de kortingsoptie ‘cliënt’ en geeft u in het opmerkingenveld een beknopte toelichting op uw situatie. Heeft u vragen over mogelijkheden en toepassing van het cliëntentarief, neem dan gerust contact met ons op via office@logacom.nl of bel 020-3203364.

Kortingen kunnen, behalve de meerpersoonskorting, niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.

Contact

Programmering:
Ingrid de Jong, idejong@mailswp.com

Organisatie:
Charlotte Koelmans, c.koelmans@logacom.nl

Overige informatie:
Congressecretariaat Logacom BV, office@logacom.nl

Postbus 12010, 1100 AA AMSTERDAM. 
Telefoon 020-3203364, www.logacom.nl