Contact|

Jaarcongres Participatie en Herstel


10 december 2019 | Spant!, Bussum

Accreditatie

Puntentoekenning

Voor dit congres is Accreditatie aangevraagd en goedgekeurd door:

Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)

De TRA heeft uw aanvraag voor het “4e Jaarcongres Participatie en Herstel” gehonoreerd en gewaardeerd op 5 accreditatiepunten; voor een lid van de ABvC zijn het 5 PE punten.

Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)

voor

Categorie Accreditatiepunten
Bij- en nascholing 5

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 

voor

Categorie Accreditatiepunten
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen 5
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen 5
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg 5
Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen 5
Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen 5

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

voor

Categorie Accreditatiepunten
Scholing GGZ 5
Scholing Justitiėle Verpleegkunde 5
Kwaliteitsregister V&V 5
SPV 5
Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg 5
Scholing Wijkverpleegkunde 5

Registerplein

voor

Categorie Accreditatiepunten
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 5

In aanvraag

Accreditatie voor dit congres is aangevraagd bij onderstaande verenigingen, zodra een accreditatie aanvraag gekeurd is dan vermelden wij dat hier op deze website:

  • Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)
  • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 
  • Registerplein

Indien een accreditatieaanvraag is goedgekeurd vermelden wij dat met puntentoekenning op deze website.


Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek één van de presentielijsten tekenen. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst na 16:00 uur hebben getekend. Indien u eerder vertrekt maken wij hiervan een aantekening om de beroepsvereniging op de hoogte te stellen. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.