Deelsessies

Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Voor iedere ronde ontvangen wij van u graag een eerste voorkeur en een reservekeuze. U heeft hiervoor keuze uit onderstaande tien deelsessies. Voor vragen en opmerkingen kunt u gerust contact met ons opnemen via het feedback formulier.

 
Een discussie van de dilemma’s en oplossingsrichtingen.
Drs. Bettina Jacobsen, psychiater en psychotherapeut, ACT team Eerste Psychose, Pro Persona Nijmegen
Drs. Marguerite Elfrink, gz-psycholoog FACT team en voorzitter programmaraad en programmaleider EPA , GGZ Oost Brabant.
Nicole Kivits, persoonlijk coach en gezinsbegeleider in de maatschappelijke opvang, SMO Traverse.
Mitchell Tiber, Sociaal-psychiatrische verpleegkundige en systeemtherapeut, Emergis.
Henk-Willem Klaassen, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, BuurtzorgT, auteur van het boek “Bondgenoten, hoe familieleden en hulpverleners in de psychiatrie kunnen samenwerken” en trainer voor ggz teams om die samenwerking in de praktijk vorm te geven.
Ellen Witteveen, MaSW, docent Social work, onderzoeker en programmaleider bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie, lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning, Hogeschool Utrecht. De programmalijn Zorg in Balans richt zich op mensen met cognitieve beperkingen (dementie, LVB en NAH) en hun langdurende ondersteuningsvragen in relatie tot informele zorg
Dr. Alie Weerman, lector GGZ & Samenleving, Hogeschool Windesheim.
Simona Karbouniaris, MSc, docentonderzoeker, Hogeschool Utrecht.
Cor Verbrugge, onderzoeker Novadic-Kentron (NK), betrokken bij ontwikkeling en implementatie van herstelsteun binnen NK en verslavingszorg. Initiatiefnemer Will Hawkins Collectief (http://willhawkinscollectief.nl/).
Martinus Stollenga, eigenaar en directeur, De Bijdrage advisering en projectontwikkeling ter bevordering van burgerkracht.
Gerard Lohuis, Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, BuurtzorgT Groningen. Docent Hanzehogeschool en trainer onder andere bij RINO Groep Utrecht.
Tools en ondersteuning om het proces van implementatie naar borging SRH waar te maken.
Drs. Edith Frederiks, afdelingsmanager bij- en nascholing, RINO Groep, expertise in verandermanagement.
Jacquelin Zents, hoofdopleider en manager opleidingen SRH/Strengths Model, RINO Groep, expertise in het toepassen van SRH.
Nanette Waterhout, senior ervaringsdeskundige en opleider ervaringsdeskundige, GGZ Noord Holland Noord
Chris van der Kroon, projectleider GGZ in de Wijk, stadsdeel Amsterdam Zuid.
Audry van Vulpen - productontwikkelaar Pameijer; docent Howie the Harp opleidingscentra
Pieter Verdoorn - projectleider Pameijer; docent Howie the Harp opleidingscentra