Programma

9.00 uur Registratie en ontvangst
U ontvangt van ons een naambadge en congrestas met schrijfgerei. De koffie staat voor u klaar!
 
9.50 uur Opening door de dagvoorzitter
Prof. dr. Jean Pierre Wilken, lector Participatie, Zorg en Ondersteuning, Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht. Gasthoogleraar Universiteit van Tallinn, Estland en Universiteit van Milaan.
 
10.00 uur Steunend Relationeel Handelen. Werken aan herstel en inclusie.
Prof. dr. Jean Pierre Wilken, lector Participatie, Zorg en Ondersteuning, Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht. Gasthoogleraar Universiteit van Tallinn, Estland en Universiteit van Milaan.

Alles draait om de relatie. Goede zorg is relationele zorg. Zowel studies naar de presentiebenadering als naar herstelfactoren laten dit zien. Toch staat vaak methodisch werken en professionele afstand op de voorgrond, waardoor dikwijls eerder afstand en een gebrek aan vertrouwen ontstaan dan een echt contact. Hoe kunnen we dit omdraaien? In deze presentatie wordt hierop ingegaan. Centraal in het betoog staat dat het creëren van een gelijkwaardige relationele verbinding de basis vormt om het perspectief en de leefwereld van de ander te begrijpen. En op basis daarvan effectieve zorg en dienstverlening in te richten. Daarbij wordt zowel recht gedaan  aan de kwetsbaarheid als aan de kracht van de ander en het sociale netwerk. 

10.30 uur Intermezzo: Rap over ervaring in GGZ en herstel
TOF!K Boughrini, Peersupportmedewerker en ervaringsdeskundige GGZ

10.35 uur De balans tussen herstel en beheersing in de forensische zorg: It takes two to tango 
Toon Walravens, hoofdopleider en manager Opleidingen SRH/Strengths, RINO Groep. Ervaringsdeskundige.
Dr. Petra Schaftenaar, docent, onderzoeker en projectmanager in de forensische ggz, Metis Zorg. 

In deze lezing zullen Toon Walravens en Petra Schaftenaar ingaan op het thema in de forensische zorg: hoe kunnen we forensisch behandelen (dus werken aan de risico’s) en ook herstelgericht blijven. 
Cliënten, familie en naasten in de forensische zorg zoeken de eigen regie. De ervaring van cliënten is dat zij weinig invloed hebben en een groot gedeelte wordt bepaald door de opgelegde regels waar de instelling en het behandelteam zich aan te houden hebben. Het is echter mogelijk om dit samen te laten gaan. De regie over je toekomst kan men immers nemen. Om dat te kunnen doen is hoop en ondersteuning nodig. Deze hoop wordt in de persoonlijk-professionele relatie, in de relationele verbinding die u als professional aangaat met de cliënt, tot uitdrukking gebracht. 
Steunend Relationeel Handelen biedt cliënten de gelegenheid om in hun eigen tempo, op hun niveau en op basis van eerder opgedane ervaringen en kennis doelen te stellen en te kunnen realiseren. Aandacht voor persoonlijke groei, ontwikkeling en herstel is cruciaal. Zeker ook binnen de forensische context. Met de SRH-kennis, vaardigheden en wetenschap legt u de basis voor de weg naar herstel voor cliënten, maar kunt u ook recht doen aan familie- naasten, slachtoffers en maatschappij. Maar ook de presentiebenadering heeft bewezen een belangrijke bijdrage te leveren in de forensische context. 
In beide benaderingen draait het onder andere om uitwerking van het begrip ‘relatie’. Hoe zit dat? Wat wordt daarmee bedoeld? Waarom voegt dat wat toe? Als we in de behandeling of therapie even niet verder komen hebben we altijd de relatie nog. Of hebben we die juist voorafgaand aan de therapie hard nodig? Maar wat betekent dat en hoe doet u dat, relaties aangaan in een forensische context? Wat is de waarde van relationele zorgverlening in deze sector? En wat is de link met herstel?

11.05 uur Ochtendpauze


11.35 uur Eerste deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Voor iedere ronde heeft u keuze uit 10 deelsessies.

12.50 uur Lunch 

13.50 uur De toegevoegde relationele waarde van ervaringskennis
Dr. Alie Weerman, lector GGZ & Samenleving, Hogeschool Windesheim.

Ervaringsdeskundigen kunnen op een bijzondere manier contact aangaan en aanhouden. Zij hebben voelsprieten en kunnen meeresoneren met lastig verwoordbare en ambivalente ervaringen. Zij kunnen empoweren en door het systeem heen gaan. Zij kennen de grote emoties en kunnen hier op een subtiele manier ruimte aan geven. Ervaringskennis ruimte geven ontregelt het systeem maar geeft ruimte aan degenen die daarin gevangen zitten.

14.20 uur Intermezzo: Rap over ervaring in GGZ en herstel
TOF!K Boughrini, Peersupportmedewerker en ervaringsdeskundige GGZ

Tofik rapt vaker over zijn ervaring in GGZ en zijn herstel. Tevens geeft hij samen met collega Ramses ook trainingen in rappen, check de flyer voor meer informatie.

14.25 uur De relatie als zingeving en empowerment
Prof.dr. Gaby Jacobs, hoogleraar Geestelijke Begeleiding, Universiteit voor Humanistiek.

In deze inleiding gaat Gaby Jacobs in op de werkzaamheid van relaties voor de ervaring van kracht/macht en betekenis in het leven. Zij gaat in op wat er nodig is in relaties, willen ze een helende en groeibevorderende potentie hebben, met als centrale vraag: wat betekent dit voor de professionele hulpverlenende relatie?  
 
14.55 uur Theepauze
 
15.25 uur Tweede deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Voor iedere ronde heeft u keuze uit 10 deelsessies.

16.40 uur Borrel
Na afloop is er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.