Contact|
8 december 2020 | ONLINE-congres

  • Het Neurosequentiële Model: biedt o.a. meer inzicht in de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling en de redenen van eventuele stagnatie in ontwikkeling.
  • Integrale teams in de wijk voor langdurige zorg: hoe ziet het er uit, wat levert het op, wat vinden medewerkers ervan?
  • Samen op weg naar een GGZ vriendelijke gemeente: een nieuwe benadering van de GGZ waarin de buurt en huisvesting een cruciale rol spelen
  • Vernieuwing en bestendiging in zelfregie-initiatieven.
  • Het Active Recovery Triad (ART) model in de praktijk
  • Transitiepsychiatrie: op weg naar volwassenheid
  • Beschermd Wonen voor jongvolwassenen in perspectief
  • Netwerkpsychiatrie voor het maximaliseren van kansen op herstel

De laatste jaren is de roep naar vernieuwingen in de ggz steeds groter geworden. Waar eerst de DSM handvatten bood voor diagnosticeren en behandelen, merken we langzamerhand dat dit lang niet voor iedereen meer baat biedt, sterker nog veel mensen blijven soms jarenlang in de ggz zonder echt vooruit te komen. Labels, vastgelopen in systemen en protocollen en gescheiden werkvelden tussen zorg, behandeling en het sociale domein lijken nu effectief behandelen tegen te werken.

Twitter mee over het 
Jaarcongres Participatie en Herstel!
met #ggz #participatie #herstel #zorg @logacom

UPDATE: ONLINE DEELNAME VIA LIVESTREAMOok voor zakelijke congressen is een groepsgrootte van maximaal 30 personen helaas niet toegestaan. Voor dit congres zullen wij het congres daarom live streamen.

Doelgroep

Professionals werkzaam in: (specialistische) ggz , oggz,  maatschappelijke opvang, beschermende woonvormen, dagactiviteitencentra, wijkcentra, wijkteams, gemeenten, forensische zorg, reclassering, verstandelijk gehandicaptenzorg, verslavingszorg, jeugdzorg en (geriatrische) ouderenzorg.
Professionals werkzaam als: wijkteammedewerker, SPV’er, verpleegkundige, woonbegeleider, sociaal werker, gedragskundige, participatiecoach, psycholoog, psychiater, (IPS-)trajectbegeleider, (buurt)coach, ambulant/persoonlijk begeleider, docent, manager, beleidsmedewerker, ervaringswerkers.
Ook welkom zijn: cliënten, familieleden en studenten.