Contact|
8 december 2020 | Postillion Convention Centre Amsterdam

  • Het Neurosequentiële Model: biedt o.a. meer inzicht in de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling en de redenen van eventuele stagnatie in ontwikkeling.
  • Integrale teams in de wijk voor langdurige zorg: hoe ziet het er uit, wat levert het op, wat vinden medewerkers ervan?
  • Samen op weg naar een GGZ vriendelijke gemeente: een nieuwe benadering van de GGZ waarin de buurt en huisvesting een cruciale rol spelen
  • Vernieuwing en bestendiging in zelfregie-initiatieven.
  • Het Active Recovery Triad (ART) model in de praktijk
  • Transitiepsychiatrie: op weg naar volwassenheid
  • Beschermd Wonen voor jongvolwassenen in perspectief
  • Netwerkpsychiatrie voor het maximaliseren van kansen op herstel

De laatste jaren is de roep naar vernieuwingen in de ggz steeds groter geworden. Waar eerst de DSM handvatten bood voor diagnosticeren en behandelen, merken we langzamerhand dat dit lang niet voor iedereen meer baat biedt, sterker nog veel mensen blijven soms jarenlang in de ggz zonder echt vooruit te komen. Labels, vastgelopen in systemen en protocollen en gescheiden werkvelden tussen zorg, behandeling en het sociale domein lijken nu effectief behandelen tegen te werken.

Early bird korting!

Aanmelden voor dit congres is al mogelijk! Doet u dit voor 6 november 2020 dan ontvangt u 30 euro EARLY BIRD korting!

Klik hier om u direct aan te melden!

Update: Keuze uit fysieke deelname op locatie en online deelname

Informatie betreft het coronavirus in relatie tot onze congressen.

Gelet op de maatregelen die gelden en de verschillende behoeften van deelnemers is vanaf heden ook online deelname mogelijk!

Het Jaarcongres Participatie en Herstel beiden wij aan voor fysieke deelname op locatie* aan en als livestream deelname via Zoom webinar. Beide varianten hebben voor deelnemers de mogelijkheid om vragen te stellen aan de sprekers waarmee interactie en betrokken deelname worden geborgen. De keuze is aan u, bij aanmelding voor het congres kunt u zelf uw voorkeur opgeven.
Deelnemers die zich reeds hebben aangemeld, zullen wij spoedig per mail benaderen om alsnog een voorkeur voor deelname op locatie of online op te geven..

* Fysieke deelname is uiteraard geheel volgens adviezen en richtlijnen van het kabinet die gelden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Te beginnen met uw registratie/reservering en gezondheidscheck (triage) op locatie. Verder geldt er een maximum voor het aantal deelnemers dat wordt ontvangen, is speciale routing en voldoende ruimte om 1,5 mtr. afstand te houden, zijn voldoende desinfectiemiddelen aanwezig en geldt er een mondkapjesplicht ten tijde van verplaatsing binnen de openbare ruimte.

Doelgroep

Professionals werkzaam in: (specialistische) ggz , oggz,  maatschappelijke opvang, beschermende woonvormen, dagactiviteitencentra, wijkcentra, wijkteams, gemeenten, forensische zorg, reclassering, verstandelijk gehandicaptenzorg, verslavingszorg, jeugdzorg en (geriatrische) ouderenzorg.
Professionals werkzaam als: wijkteammedewerker, SPV’er, verpleegkundige, woonbegeleider, sociaal werker, gedragskundige, participatiecoach, psycholoog, psychiater, (IPS-)trajectbegeleider, (buurt)coach, ambulant/persoonlijk begeleider, docent, manager, beleidsmedewerker, ervaringswerkers.
Ook welkom zijn: cliënten, familieleden en studenten.

Twitter mee over het 
Jaarcongres Participatie en Herstel!
met #ggz #participatie #herstel #zorg @logacom