Contact|

Jaarcongres Participatie en Herstel


10 december 2019 | Spant!, Bussum

Voor iedereen is passende en goede zorg van belang.

Om die te kunnen leveren is het echter belangrijk dat de relatie tussen professional en cliënt goed verloopt. Werken vanuit de verbinding is hiervoor de basis. Tevens is het belangrijk dat de samenleving de mogelijkheden biedt om mee te tellen en mee te doen. Individuele dienstverlening richt zich ook op maatschappelijk functioneren, herstel en sociale inclusie. Met ‘steunend relationeel handelen’ kunnen professionals hierop goed aansluiten.

Het congres gaat dieper in op werken vanuit de verbinding en wat er nodig is voor ‘steunend relationeel handelen’ bij kwetsbare mensen met uiteenlopende problematiek, zoals:

 • relationele zorg in de forensische psychiatrie, ggz, verslavingszorg;
 • relationele waarde van ervaringskennis;
 • de relatie als zingeving en empowerment.

Verder komen onder andere aan bod:

 • Samen een goed paar bij de behandeling?;
 • Gezinnen met complexe situaties;
 • Samenwerking van professionals en naasten;
 • Ervaringskennis professioneel inzetten;
 • In verbinding met persoonlijke diagnostiek;
 • Persoonlijk contact;
 • SRH;
 • Hoe ggz in de wijk te verbinden; 
 • Integrale rehabilitatiebenadering;
 • Omgaan met stigma