Contact|

Jaarcongres Participatie en Herstel


8 december 2020 | Spant!, Bussum

Deelsessievoorstel

Heeft u een nieuw effectief initiatief, methode, visie of werkwijze voor hulpverlening aan kwetsbare mensen in de (O)GGZ, forensische GGZ of sociaal domein dat bijdraagt aan vernieuwing in de GGZ? Of voor verbeterde samenwerkingen in participatie en ambulantisering? Schrijf dan een voorstel voor een deelsessie en deel uw kennis tijdens het komende 5e Jaarcongres Participatie en Herstel!

Na vier succesvolle edities van het Jaarcongres Participatie en Herstel organiseert Logacom in samenwerking met uitgeverij SWP op dinsdag 8 december 2020 de lustrum editie van het Jaarcongres.
Het congres vindt plaats in 't Spant te Bussum. Het programma voor het 5e jaarcongres voor participatie en herstel is in de maak. Dit jaar staat het congres in het teken van GGZ van de toekomst: nieuwe visies, nieuwe werkzame praktijken en methoden, samenwerkingen in participatie en ambulantisering  en andere mogelijkheden of vernieuwingen. Hierbij richt het congres zich op professionals werkzaam in: maatschappelijke opvang, GGZ-instellingen, beschermende woonvormen, dagactiviteitencentra, arbeidsrehabilitatie, zorgcoördinatie- en casemanagementteams, WMO-gemeenten, wijkteams, forensische zorg, TBS, reclassering, geestelijke gehandicaptenzorg, (geriatrische) ouderenzorg en psychiatrische ziekenhuizen.


Hoe u een bijdrage kunt leveren:
Vul onderstaand formulier in en zorg dat uw voorstel de volgende elementen bevat:

  • Titel van de deelsessie
  • Spreker(s): met naam, functieomschrijving en werksetting (titulatuur indien van toepassing)
  • Werkvorm: type sessie dat u wilt verzorgen: Lezing/Presentatie (kennisoverdracht), Interactief overleg (rollenspel) of Casus-behandeling/Best-practice 
  • Inhoudsomschrijving (in +/- 100 woorden)
  • Leerdoelen met toelichting op de kennis of ervaring u wilt overbrengen en waarom u dit (nieuwe) initiatief wilt presenteren, of waarom u de methode of werkwijze hanteert.
  • Doelgroep van deelsessie

Met het verzorgen van een deelsessie is de verwachting niet alleen dat u kunt vertellen over uw eigen ervaring, methodiek, project en kennis (bijvoorbeeld met een PowerPoint), maar ook dat u de deelnemers actief betrekt. Er zijn twee deelsessierondes, de duur van een deelsessie is 60 minuten. Sessies worden op basis van inschrijvingen eenmaal ingedeeld, in de ochtend of de middag. Een voorstel kunt u tot en met zondag 31 mei 2020 via onderstaand formulier indienen.
De programmacommissie beoordeelt de voorstellen en zal daarmee een gevarieerd en evenwichtig programma samenstellen. Er wordt contact opgenomen met de geselecteerden voor overleg met betrekking tot de uitvoering. 

Voorwaarden & financiële regeling
Voor het verzorgen van een deelsessie is een vergoeding van €300  inclusief reiskostenvergoeding beschikbaar. Er worden maximaal 2 deelsessie-inleiders of sprekers per deelsessie toegestaan. Wanneer er een tweede spreker bij de deelsessie wordt betrokken en het dus een duosessie betreft, dan ontvangt één spreker de vergoeding. De tweede spreker krijgt, evenals de eerste, gratis toegang tot het congres inclusief deelname. Indien u een derde spreker inbrengt, dan wordt er voor deze derde spreker €150 excl. BTW in rekening gebracht voor congresdeelname. De vergoeding is per deelsessie en ongeacht of een sessie in 1 of 2 rondes wordt geprogrammeerd. Op diensten van en voor Logacom zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht, deze zijn te vinden op de website van logacom.

Note:
Bij het indienen van een voorstel is het belangrijk om in acht te nemen dat bij een deelsessie kennisoverdracht centraal staat en niet het promoten van een methodiek of product. Uit eerdere evaluaties van congresdeelnemers is duidelijk naar voren gekomen dat deelnemers waarde hechten aan de inhoud van deelsessies, terwijl de verkoop van een product of een reclamepraatje voor een methodiek of dienst snel herkend en niet gewaardeerd wordt. Dit laatste kan voor deelnemers wel zeer waardevol zijn, maar past beter op de informatiemarkt die wij tijdens het congres organiseren. Mocht  u hier interesse in hebben dan kunt u een e-mail sturen aan Philippine Herkes, philippine@mailswp.com.  

Vragen & opmerkingen
Natuurlijk kunt u voor vragen en opmerkingen terecht bij de congresorganisatie. 

Programma-ontwikkeling
Kirsten Knobbe-Posthuma, Logacom BV
k.knobbe@logacom.nl   

Congressecretariaat
Logacom BV
Postbus 257, 1000 AG Amsterdam
T. 020-3203364
F. 020-3308040
E. office@logacom.nl
Websites: www.participatieherstelcongres.nl  & www.Logacom.nl    


Naam:
Organisatie:
Adres:
Postcode:
Plaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Titel van de deelsessie:
Spreker(s), naam met functieomschrijving en werksetting (indien van toepassing ook titulatuur)
Werkvorm
Inhoudsomschrijving (in +/- 100 woorden):
Leerdoelen met toelichting op de kennis of ervaring u wilt overbrengen en waarom u dit (nieuwe) initiatief wilt presenteren, of waarom u de methode of werkwijze hanteert.
Doelgroep toehoorders (voor weke professionals is de deelsessie interessant)