Contact|

Jaarcongres Participatie en Herstel


10 december 2019 | Spant!, Bussum

2. Steunend Relationeel Handelen bij gezinnen in complexe situaties

Nicole Kivits, persoonlijk coach en gezinsbegeleider in de maatschappelijke opvang, SMO Traverse.
Mitchell Tiber, Sociaal-psychiatrische verpleegkundige en systeemtherapeut, Emergis.

Werkvorm: Een combinatie van een presentatie met een interactief onderdeel aan de hand van enkele stellingen en casuïstiek.
Doelgroep: LVB-jongeren en gezinnen. Kerndocent RINO groep. 
Leerdoelen

  • Deelnemers raken geïnspireerd;
  • Deelnemers krijgen handvatten aangereikt en weten op welke wijze invulling gegeven kan worden aan het verbinden, verstaan, verzekeren en versterken bij het werken met gezinnen

Doelgroep van de deelsessie: Professionals die in de praktijk te maken hebben met kinderen, 
jongeren of gezinnen in complexe situaties.
Leeftijdscategorie: n.v.t. Het betreft ouders en kinderen met uiteenlopende leeftijden.

De kwaliteit van leven staat onder druk wanneer er binnen een gezin van alles aan de hand is. Bij gezinnen en jongeren die in de maatschappelijke opvang belanden is dit heel duidelijk het geval. De complexiteit van gezinsproblematiek is echter herkenbaar voor veel andere hulpverleners. In deze deelsessie staan de sprekers stil bij de vraag hoe het SRH ondersteunend kan zijn bij het herstellen van het gezinsfunctioneren en wat dit vraagt van betrokken hulpverlener(s). 

 
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.