Contact|

Jaarcongres Participatie en Herstel


10 december 2019 | Spant!, Bussum

1. Herstelondersteunende zorg en behandeling. Samen een goed paar?

Een discussie van de dilemma’s en oplossingsrichtingen.
Drs. Bettina Jacobsen, psychiater en psychotherapeut, ACT team Eerste Psychose, Pro Persona Nijmegen
Drs. Marguerite Elfrink, gz-psycholoog FACT team en voorzitter programmaraad en programmaleider EPA , GGZ Oost Brabant.

Werkvorm: Workshop met een actieve participatie van de deelnemers. 
Leerdoelen: De deelnemer van de workshop is zich meer bewust van de rol van behandeling en de daarbij behorende dilemma’s binnen herstelondersteunende zorg. Met behulp van het interactiemodel van de Roos van Leary krijgt de deelnemer handvatten zich tot deze materie te verhouden. 
Doelgroep: Behandelaars, begeleiders, ervaringsdeskundigen, familieleden.
Leeftijdscategorie: (Jong) Volwassenen.

In deze workshop willen de sprekers samen met de deelnemers, na een inleiding van hun kant, een oplossingsrichting schetsen hoe behandeling, in welke vorm dan ook,  herstel niet in de weg kan zitten (want dat kan ook!) maar hoe professionals door wat zij doen herstel maximaal kunnen bevorderen en ondersteunen. 
De workshop start met een introductie van de traditionele kijk op de rol van behandeling in de GGZ en hoe deze aan verandering onderhevig is in het licht van herstelondersteunende zorg. De geestelijke gezondheidszorg heeft zich in de afgelopen eeuw in een hoog tempo ontwikkeld. Er zijn diverse theoretische stromingen, er is steeds meer wetenschap en common sense, neergelegd in richtlijnen. Er zijn veel ervaren hulpverleners met goede kennis die vaak vanuit passie hun vak hebben gekozen. Daarnaast heeft de herstelbeweging de laatste 30 jaar een grote opmars gekend, in eerste instantie buiten, en met kritiek op, de reguliere GGZ. Inmiddels werken de twee werelden in toenemende mate samen. Ervaringskennis wordt als belangrijke bron van herstel en inspiratie gezien. 
Desondanks is de kloof binnen beide werelden nog voelbaar, in financiering, erkenning en wederzijdse kritische beschouwingen. Herstellen doe jezelf, maar wat is de plek en de toegevoegde waarde van behandeling bij herstel?
Een aantal dilemma’s in deze veranderde context van behandeling wordt geschetst. Met behulp van het interactiemodel, de Roos van Leary,  worden de verschillende posities belicht en ervaren door de deelnemers. Een belangrijk aspect van herstelondersteuning is samenwerken. Niet alleen met de cliënt, maar met alle betrokkenen. Hierdoor kan er, ondanks een herstelplan van de cliënt, onduidelijkheid of wrijving ontstaan vanuit verschillen in insteek of visie.  Aan de hand van het interactiemodel van de Roos van Leary worden handvatten voor betrokkenen aangereikt.

 
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.