Programma

9.00 uur Registratie en ontvangst
U ontvangt van ons een naambadge en congrestas met schrijfgerei. De koffie staat voor u klaar!

9.50 uur Opening en inleiding door de dagvoorzitter
Prof. dr. Jean Pierre Wilken, lector Participatie, Zorg en Ondersteuning, Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht. Gasthoogleraar Universiteit van Tallinn, Estland.

10.00 uur Krachtgericht werken aan inburgering
Prof.dr. Judith Wolf, hoogleraar maatschappelijke zorg, hoofd van Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, Radboudumc Nijmegen en directeur van de Academische werkplaats Impuls: Participatie en maatschappelijke zorg.

Krachtgericht werken aan inburgering betekent vooral zoeken naar sleutels bij mensen om weer in beweging te komen en weer te geloven in een betere toekomst. Het is een misverstand te denken dat uitgaan van ‘eigen kracht’ betekent dat mensen zelfredzaam zijn en je het beste kunt afwachten tot mensen gemotiveerd zijn voor hulp en met een hulpvraag komen. Integendeel, tijdelijk of langdurig zijn er nogal wat mensen bij wie door ingrijpende gebeurtenissen of stressvolle omstandigheden het vermogen om zichzelf en hun leven ‘aan te sturen’ is verstoord. Vanuit zo’n toestand van verstoorde zelfregulering weer inburgeren en in de maatschappij meedraaien is ‘niet voor watjes’, zo zal Judith Wolf toelichten. Zij legt uit dat mensen het voor hun herstel juist moeten hebben van hun zelfregulering die, let wel, sterk contextbepaald is en samenhangt met hun sociaal-maatschappelijke situatie. Zij vertelt hoe je krachtgericht en herstelondersteunend kunt werken, ook bij mensen waarbij de zelfregulering verder afneemt, zoals bij ouderen of bij mensen met chronische ziekten. En hoe door verbinding, wederkerigheid en compassie mensen kunnen blijven ervaren dat ze er toe doen en erbij horen. Zij geeft voorbeelden van hoe Krachtwerk, een krachtgerichte basismethodiek, mensen weer hoop en moed geeft, en een sleutel voor hun eigen herstel.

10.35 uur Intermezzo Perspectief op beter
Harry Gras teamleider/ sov/ systeem therapeut, ACT Utrecht.

10.40 uur Blended psychiatrie en verbinding van ziekenhuiszorg met sociaal domein
Prof.dr. Floortje Scheepers, Hoogleraar Innovatie in de GGZ/Hoofd afdeling Psychiatrie, UMC Utrecht.

Er zijn nog steeds heel veel patiënten met ernstige psychische klachten die onvoldoende baat hebben bij de huidige psychiatrische zorg. Innovatie en het stimuleren van het lerende proces heeft als doel de psychiatrische zorg continu te verbeteren. Naast applicaties gaat het om het implementeren van communicatienetwerken waarin de patiënt centraal staat, zoals PsyNet. Met behulp van big data-statistics wordt daarnaast ook zorgdata geanalyseerd waarmee de complexiteit van psychische kwetsbaarheid in de dagelijkse praktijk beter in beeld komt. Zo ontstaat er -in de klinische praktijk- een continu lerend proces en nieuwe behandelinzichten.
Floortje Scheepers zet uiteen hoe blended psychiatrie en netwerk-verbinding van specialistische zorg met het sociaal domein tot stand komt. Blended psychiatrie gaat over de integratie van verschillende kennisbronnen: het subjectieve verhaal van de patiënt, de professionele kennis van hulpverleners en de kennis die voortkomt uit meetbare data. Aan de hand van een aantal projectvoorbeelden vertelt zij hoe de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht hier, samen met verschillende andere partijen in het veld, mee bezig is.

11.15 uur Koffie- en theepauze
Tijdens de pauzes kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers nuttigen, is er de gelegenheid om te netwerken en kunt u terecht bij de informatiestands.

In de ochtendpauze wordt de lekkenij verzorgd door Blooming Bakery. Dit is een sociale onderneming speciaal gericht op cliënten van Fier en studenten van het Friesland College. Zij krijgen de kans om, binnen de bakkerij, hun talenten te ontdekken en zich verder te ontplooien. Iedereen werkt aan zijn of haar persoonlijke groei onder begeleiding van gekwalificeerde leermeesters.

11.45 uur Eerste deelsessieronde. 
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Voor iedere ronde heeft u keuze uit 10 deelsessies.

13.00 uur Lunch en bezoek informatiemarkt
Er wordt een gevarieerde lunch geserveerd. Tegelijkertijd kunt u de informatiemarkt bezoeken.

 

14.00 uur Stigma als obstakel 
Petra van der Horst, Van der Horst Training en Consultancy voor de Verandering en projectleider stigma in de wijk, Samen Sterk zonder Stigma.

Steeds meer mensen met een kwetsbaarheid wonen en leven in de wijk. Psychische kwetsbaarheid, armoede zorgen voor vooroordelen, eenzaamheid en uitsluiting. Hoe pakt (zelf)stigmatisering uit voor kwetsbare wijkbewoners? Wat werkt om destigmatisering op gang te brengen? Petra van der Horst houdt zich bezig met eenzaamheid, armoede en psychische kwetsbaarheid in de wijk. In haar rollen als projectleider, adviseur en trainer gebruikt ze de belevingswereld van de mensen zelf als vertrekpunt. Tijdens de presentatie gaat zij in op hoe angst en schaamte het leven van kwetsbare wijkbewoners beïnvloeden, hoe (zelf)stigmatisering belemmerend werkt en wat dat betekent voor het contact / de bejegening van naasten, buren, vrijwilligers en werkers in de wijk. 

14.35 uur Intermezzo Perspectief op beter
Harry Gras teamleider/ sov/ systeem therapeut, ACT Utrecht.

14.40 uur Werken aan een inclusieve samenleving in de gemeente 
Anouk Bolsenbroek, directeur Inclusionlab, projectleider Woerden Inclusief. 

Als gevolg van de invoering van het VN-Verdrag voor gelijke rechten van mensen met een beperking grijpen veel gemeenten de kans om te werken aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen optimaal kan deelnemen en zijn talent kan inzetten. Maakt niet uit wat de leeftijd is, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen. Hoe realiseert u voor iedereen toegankelijke reguliere scholen, een inclusieve arbeidsmarkt, cultuur, vrije tijd en sport en een inclusieve buurt? Anouk Bolsenbroek vertelt uit eigen ervaring hoe inwoners, bedrijven, scholen, clubs en verenigingen en maatschappelijke organisaties uit de gemeente in Ede en Woerden samen een Lokale Inclusie Agenda hebben opgesteld. En hoe zij nu de eerste stappen zetten in de uitvoering daarvan. Ook zal zij ingaan op de rol die organisaties van zorg en welzijn in een inclusieve samenleving kunnen vervullen.

15.15 uur Theepauze
Koffie en thee met een lekkernij staan voor u klaar.

15.45 uur Tweede deelsessieronde. 
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Voor iedere ronde heeft u keuze uit 10 deelsessies.

17.00 uur Borrel
Na afloop is er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.