Programma

9.00 uur Registratie en ontvangst
U ontvangt van ons een naambadge en congrestas met schrijfmateriaal. De koffie staat voor u klaar!

09.50 uur Opening en inleiding door de dagvoorzitter 
Prof.dr. Jean Pierre Wilken, lector Participatie, Zorg en Ondersteuning, Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht. Gasthoogleraar Universiteit van Tallinn, Estland.

10.00 uur Integraal werken: een vloek of een zegen!?
Drs. Gerard de Valk, projectmanager bij Altrecht GGz, Utrecht.
Joost Coffeng, proeftuinleider ggz-in-de-wijk Lunetten.

In de regio Utrecht Midden-West wordt goed samengewerkt. De regio telt 16 gemeenten met in totaal zo’n 880.000 inwoners. Vanuit een breed bestuurlijk overleg, de Taskforce EPA, wordt sturing gegeven aan en afstemming gezocht met betrekking tot drie grote transities:

  1. De regionale aanpak om het landelijke rapport ‘Over de brug’ vorm te geven door Integrale wijkgerichte GGz op te zetten.
  2. De regionale aanpak voor Personen met verward gedrag.
  3. De regionale aanpak Beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

In de presentatie zal de integrale aanpak kort worden toegelicht, waarna vooral zal worden ingegaan op de ervaringen met het opzetten van integrale wijkgerichte GGz (proeftuinen) en met de opzet van en afstemming tussen bouwstenen van de regionale aanpak voor personen met verward gedrag.

10.30  uur Filmintermezzo. Portret van een (ex-)cliënt en ervaringsdeskundige.

10.45  uur Herstelondersteunende zorg: mij een zorg!
Charlotte Wunderink, lector Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen aan de Hanzehogeschool Groningen en senior-onderzoeker bij MindUp Friesland.
Hoe verloopt het proces van ambulantisering van de langdurige GGz voor de cliënten die er middenin zitten? Wie lukt het om (begeleid) zelfstandig te wonen en wat is daar voor nodig? Wat vragen en verwachten we van de mensen die de overstap niet kunnen maken en wat hebben zij nodig? En wat betekent het antwoord op die vragen dan voor de professionals die deze mensen en hun herstel ondersteunen? In de plenaire lezing krijgt u antwoord op deze vragen. 

11.15 uur Koffie- en theepauze
Tijdens de pauzes kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers nuttigen, is er de gelegenheid om te netwerken en kunt u terecht bij de informatiestands.

 

11.45 uur Eerste deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. 

13.00 uur Lunch en bezoek informatiemarkt
In de foyer wordt u een gevarieerde lunch geserveerd.

14.00 uur Meedoen in de Gezonde Wijk
Drs. Anja van der Aa is directeur van GezondNL en al 30 jaar mantelzorger.
Welke faciliteiten en randvoorwaarden in de Gezonde Wijk zijn nodig voor participatie en herstel (ofwel positieve gezondheid)? Hoe kunnen inwoners en zorgprofessionals hieraan samen gestalte geven, vanuit eigen kracht en expertise? Aan de hand van beeldende praktijkvoorbeelden in vergevorderde Gezonde Wijken worden de verschillende mogelijkheden geschetst. Aan de orde komen wijkfaciliteiten als 1) wijkwinkels/wijkinformatiepunten voor het verbinden van informele en formele zorg, 2) laagdrempelige inloopplekken/ontmoetingsplekken met ervaringsdeskundigen, 3) digitale wijkportalen voor zelfzorg en 4) de mantelzorger als ‘sociaal netwerkintegrator’. Tot slot wordt aandacht besteed aan de randvoorwaarden voor wijksamenwerking zoals één taal of gedragscode (bijvoorbeeld positieve gezondheid), een coördinator en zakelijke afspraken in een wijkcontract.

14.30 uur Filmintermezzo. Portret van een (ex-)cliënt en ervaringsdeskundige.

14.40 uur Herstel na trauma: van individu tot maatschappij
Prof.dr. Ramón Lindauer, hoogleraar/afdelingshoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie AMC en kinder- en jeugdpsychiater/systeemtherapeut bij de Bascule.
Traumatische ervaringen overkomen jong en oud. Het kunnen gebeurtenissen zijn die één persoon overkomt, zoals een overval of verkrachting, of gebeurtenissen die een hele gemeenschap in de greep houdt, zoals terroristische aanslagen. Vooral kwetsbare mensen met psychische problemen en een verstandelijke beperking hebben meer risico om traumatische gebeurtenissen mee te maken. 
Wat zijn de gevolgen van deze gebeurtenissen voor deze mensen? Hoe herstellen zij hiervan? Wat is hiervoor nodig? Hoe herkennen we traumaproblemen? Welke behandelingen zijn er en wat is daarvan de effectiviteit?

15.10 uur Theepauze
Koffie en thee met een lekkernij staan voor u klaar.

15.40 uur Tweede deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. 

16.55 uur Afsluitende borrel
Na afloop is er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.