accreditatie

Accreditaties via PE-online zijn geregistreerd met ID-nummer 297075. Voor dit congres is accreditatie aangevraagd voor:

  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) > Waaronder vallen: Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten), Cluster 2 (medisch specialisten) en Cluster 3 (sociaal geneeskundigen).
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 
  • Registerplein

Indien een accreditatieaanvraag is goedgekeurd vermelden wij dat met puntentoekenning op deze website.


Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek één van de presentielijsten tekenen. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst na 16:00 uur hebben getekend. Indien u eerder vertrekt maken wij hiervan een aantekening om de beroepsvereniging op de hoogte te stellen. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.


Puntentoekenning

Accreditaties voor dit congres zijn reeds goedgekeurd door:

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 
(met PE-online ID registratienummer 297075)

Categorie Accreditatiepunten
Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen 5
Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen 5
Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg 5
Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen 5
Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen 5

​Registerplein 
Deelname aan 2e Jaarcongres Participatie en Herstel (ID nummer: 297075) levert 1 registerpunt op voor de vrije ruimte voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen. Levert 5 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners en gezinshuisouders (onder geaccrediteerde scholing).