accreditatie

Accreditaties via PE-online zijn geregistreerd met ID-nummer 297075. Voor dit congres is accreditatie aangevraagd voor:

  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) > Waaronder vallen: Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten), Cluster 2 (medisch specialisten) en Cluster 3 (sociaal geneeskundigen).
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 
  • Registerplein

Indien een accreditatieaanvraag is goedgekeurd vermelden wij dat met puntentoekenning op deze website.


Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek één van de presentielijsten tekenen. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst na 16:25 uur hebben getekend. Indien u eerder vertrekt maken wij hiervan een aantekening om de beroepsvereniging op de hoogte te stellen. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.


Puntentoekenning

Accreditatie is reeds goedgekeurd door:

Registerplein voor Register Agogen (AG, Register Cliëntondersteuners, Register Gezinshuisouders, Register GGZ-agogen, Register Maatschappelijk werk (MW) en Register Sociaal Juridisch Dienstverleners.

 

Categorie Accreditatiepunten
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners 5
Geaccrediteerde scholing GHO 5
Vrije Ruimte Sociaal Agogen 1
Vrije Ruimte GGZ-Agogen 1
Vrije Ruimte Maatschappelijk werk 1

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 

 

Categorie Accreditatiepunten
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen 5
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen 5
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg 5
Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen 5
Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen 5

 

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor GGZ, SPV, VGZ en Wijkverpleegkunde.

 

Categorie Accreditatiepunten
Scholing GGZ 6
Scholing SPV 6
Scholing Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg 6
Scholing Wijkverpleegkunde 6