Infomarkt

Op het Congres Participatie en Herstel wordt een informatiemarkt ingericht waar verschillende bedrijven en organisaties zich presenteren.

Bent u werkzaam met of voor (zorg)professionals in het sociale domein? En heeft u interesse om uw product of dienst onder de aandacht te brengen en meer bekendheid te geven? Dan is deelnemen aan de informatiemarkt tijdens het Jaarcongres Participatie en Herstel de uitgelezen kans om uw aanbod aan uw doelgroep te presenteren! Tevens zijn er mogelijkheden om presentatie op de informatiemarkt te combineren met een advertentie in het blad Sozio (mediapartner van het congres). 

Heeft u vragen of wilt u een passend aanbod ontvangen? Dat kan! Neem hiervoor contact met Philippine Herkes via philippine@mailswp.com of bel naar 020-3697237.

Standhouders die zich reeds hebben aangemeld:

+Vijf, een initiatief van Pameijer, vindt en deelt programma’s die mensen versterken. Mensen helpen is iets heel natuurlijks, maar we leven in een samenleving waarin dit vaak niet meer als vanzelfsprekend wordt gezien. +Vijf probeert een brug te slaan tussen de toenemende individualisering van de maatschappij en de noodzaak het sociaal domein anders in te gaan richten. www.pameijer.nl

GGz Breburg is een specialistische GGZ-zorgaanbieder. 'Je leven de baas blijven'. Dat is wat GGz Breburg mensen met een psychiatrisch probleem belooft. www.ggzbreburg.nl

Uitgeverij Coutinho, Specialist in educatieve uitgaven voor hoger onderwijs en taalonderwijs www.coutinho.nl

Uitgeverij SWP is een marktgedreven onderneming die vak- en wetenschappelijke informatie acquireert, ontwikkelt en distribueert met het oog op educatie, kennisontwikkeling en het leveren van een bijdrage aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Ga naar www.swpbook.com voor meer informatie en online shop.