(o)ggz, geestelijke gehandicaptenzorg,
ouderenzorg en forensische zorg

In een inclusieve samenleving telt iedereen mee. Ook degenen die te kampen hebben met psychische, sociale of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek. 
Het werk in de wijk met deze groep richt zich op de ondersteuning bij het dagelijks leven in de eigen leefomgeving en op participatie in werk en vrijetijdbesteding. Het valt soms niet mee om hier goed vorm aan te geven. 

Het 3e Jaarcongres Participatie en Herstel richt zich daarom dit jaar op de ontwikkeling van sociale inclusie in stad en wijk met aandacht voor ondersteuning van maatschappelijk herstel. Dit houdt ook in het tegengaan van stigmatisering en maatschappelijke uitsluiting. Behandeling en begeleiding dienen naadloos op elkaar aan te sluiten en ondersteunend te zijn bij door de cliënt gewenste rollen in de samenleving. Ook aan de kant van de samenleving dient er veel te gebeuren om gastvrijheid te creëren voor mensen die ‘anders’ zijn.

Dagvoorzitter is prof.dr. Jean Pierre Wilken, lector Participatie, Zorg en Ondersteuning. 
Tijdens het plenaire programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Prof.dr. Judith Wolf laat zien hoe krachtgericht werken mensen effectief ondersteunt bij hun herstel en hoe zij daardoor met meer vertrouwen en voldoening in het leven staan. Zij illustreert dit onder andere met voorbeelden uit de maatschappelijke zorg.
  • Prof dr. Floortje Scheepers gaat in op blended psychiatrie en verbinding van psychiatrische zorg met het sociaal domein. 
  • Petra van der Horst zet uiteen hoe (zelf)stigmatisering uitpakt voor kwetsbare wijkbewoners. Wat werkt om destigmatisering op gang te brengen?  
  • Anouk Bolsenbroek vertelt over werken aan een inclusieve samenleving in de gemeente; welke rollen kunnen organisaties van zorg en welzijn in een inclusieve samenleving vervullen? 

In de deelsessies wordt verder ingegaan op allerhande aspecten van wijkgericht werken, zoals:

  • Hoe kunt u gerichter handelen in uw (wijk)netwerk?
  • Op welke wijze kunt u maatschappelijke activering in uw wijk vormgeven?
  • Wat is de waarde van gemengde woonprojecten?
  • Hoe vindt zorgafstemming tussen de specialistische GGZ en het sociaal domein plaats?
  • Op welke manier bevordert herstelondersteunende zorg sociale inclusie?

Tijdens dit congres komen actuele ontwikkelingen aan bod, worden nieuwe benaderingen gepresenteerd en pakkende praktijkvoorbeelden gegeven.

Doelgroep

Professionals werkzaam in: (specialistische) GGZ, maatschappelijke opvang, beschermende woonvormen, dagactiviteitencentra, wijkcentra, gemeenten, wijkteams, forensische zorg, reclassering, verslavingszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en (geriatrische) ouderenzorg. 

Professionals werkzaam als: wijkteammedewerker, SPV’er, verpleegkundige, woonbegeleider, sociaal werker, participatiecoach, psycholoog, psychiater, psychotherapeut, casemanager, maatschappelijk werker, IPS- trajectbegeleider, (buurt)coach, ambulant/persoonlijk begeleider, docent, manager, beleidsmedewerker en ervaringswerker.

Tevens zijn welkom: cliënten en familieleden.

Twitter mee over het 
Jaarcongres Participatie en Herstel!
met #ggz #participatie #herstel #zorg @logacom