Inleiding

De (o)ggz is volop in beweging. De nieuwe koers gericht op participatie en herstel en de bezuinigingen hebben veel van professionals in de gehele sector gevraagd. Waar ze ook werken: binnen de gesloten ggz, het beschermd en begeleid wonen, de maatschappelijke opvang, met dak- en thuislozen of als professionals die werken met mensen met psychosociale beperkingen in de wijk, ze hebben hun werk flink zien veranderen. De nadruk in het werk ligt steeds meer op participatie-ondersteuning in de samenleving en op de verdere ambulantisering. 

Tijdens het congres komen belangrijke ontwikkelingen, innovaties en trends op het gebied van herstel, herstelondersteunende zorg en participatie aan bod. We kijken terug op 25 jaar rehabilitatie, waarin zij zich ontwikkelde van humaniseringsbeweging tot herstelondersteunende zorg. Tevens wordt stil gestaan bij de ontwikkeling van de herstelbeweging, met nadruk op empowerment en ervaringsdeskundigheid. Daarnaast is er aandacht voor de stand van zaken met betrekking tot participatie van mensen met psychiatrische kwetsbaarheid in de samenleving. Naast positieve ontwikkelingen zijn er ook zorgen, omdat meedoen en meetellen niet altijd eenvoudig is.

In het plenaire programma schetsen de sprekers een overall view op deze ontwikkelingen. Daarnaast wordt specifiek ingegaan op innovaties en nieuwe initiatieven in het beschermd en begeleid wonen. De samenwerking met ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn en hun groeiende rol worden belicht. En last but not least is er aandacht voor participatie en herstel in het wijkgericht werken.

In de deelsessies gaan de verschillende sprekers in op een aantal goede praktijken waarin de gewenste innovaties concreet vorm krijgen. Hierbij kunt u denken aan samenwerken met naastbetrokkenen, ondersteuning door ervaringsdeskundigen, herstelassessment, werken aan arbeidsparticipatie, de samenwerking met wijkteams, nieuwe wegen voor ggz en maatschappelijke opvang, eigen kracht en eigen regie, triadisch denken en werken bij EPA en activeren van mensen in de marge.  

De transitie vraagt om radicaal andere manieren van werken en samenwerken voor tal van partijen. Met dit congres wordt u bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen, initiatieven, praktische dilemma’s en nieuwe mogelijkheden op vele plekken in het land. Een dag vol kennis, ervaring en inspiratie die u niet mag missen!

Twitter mee over het 
Jaarcongres Participatie en Herstel!
met #ggz #participatie #herstel #zorg @logacom

 

Doelgroep

 

Professionals werkzaam in: maatschappelijke opvang, psychiatrische ziekenhuizen, GGZ-instellingen, beschermende woonvormen, dagactiviteitencentra, arbeidsrehabilitatie., zorgcoördinatie- en casemanagementteams, WMO-gemeenten, wijkteams, forensische zorg, TBS, reclassering, geestelijke gehandicaptenzorg, (geriatrische) ouderenzorg.
Professionals werkzaam als: psychiater, gz-psycholoog, klinisch psycholoog, VGCt-therapeut, SPV’er, sociaal werker/sociaal pedagogisch hulpverlener, (F)ACT-er, projectbegeleider/-medewerker, spel- en creatieve therapeut, directeur, manager, onderzoeker, docent, beleidsmedewerker, wethouder WMO, ambtenaar WMO,  verpleegkundige, docent Social Work.

Tevens zijn welkom: cliënten en familieleden, cliëntenorganisaties, ervaringsdeskundigen.