Deelsessievoorstel

Heeft u een nieuw en effectief  initiatief, methode of werkwijze voor hulpverlening in de wijk dat bijdraagt aan herstel, inclusie of participatie? Schrijf een voorstel voor een deelsessie en deel uw kennis tijdens het komende 3e Jaarcongres Participatie en Herstel!

Na twee succesvolle edities van het Jaarcongres Participatie en Herstel organiseert Logacom in samenwerking met uitgeverij SWP op dinsdag 13 november 2018 de derde editie!
Het congres vindt plaats in NBC Congrescentrum Nieuwegein en richt zich op de ontwikkeling van sociale inclusie in stad en wijk met aandacht voor ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van volwassenen, ouderen, jongeren en dak- en thuisloze mensen met psychische, psychosociale of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek. Hierbij richt het congres zich op professionals werkzaam in: maatschappelijke opvang, GGZ-instellingen, beschermende woonvormen, dagactiviteitencentra, arbeidsrehabilitatie., zorgcoördinatie- en casemanagementteams, WMO-gemeenten, wijkteams, forensische zorg, TBS, reclassering, geestelijke gehandicaptenzorg, (geriatrische) ouderenzorg en psychiatrische ziekenhuizen.


Hoe u een bijdrage kunt leveren:
Vul onderstaand formulier in en zorg dat uw voorstel de volgende elementen bevat:

  • Titel van de deelsessie
  • Spreker(s): met naam, functieomschrijving en werksetting (titulatuur indien van toepassing)
  • Werkvorm: type sessie dat u wilt verzorgen: Lezing/Presentatie (kennisoverdracht), Interactief overleg (rollenspel) of Casus-behandeling/Best-practice 
  • Inhoudsomschrijving (in +/- 10 zinnen)
  • Leerdoelen met toelichting op de kennis of ervaring u wilt overbrengen en waarom u dit (nieuwe) initiatief wilt presenteren, of waarom u de methode of werkwijze hanteert.
  • Doelgroep van deelsessie

Met het verzorgen van een deelsessie is de verwachting niet alleen dat u kunt vertellen over uw eigen ervaring, methodiek, project en kennis (bijvoorbeeld met een PowerPoint), maar ook dat u de deelnemers actief betrekt. Er zijn twee deelsessierondes, de duur van een deelsessie is 75 minuten. Sessies worden op basis van inschrijvingen eenmaal ingedeeld, in de ochtend of de middag. Een voorstel kunt u tot en met woensdag 25 april 2018 via onderstaand formulier indienen.
De programmacommissie beoordeelt de voorstellen en zal daarmee een gevarieerd en evenwichtig programma samenstellen. Er wordt contact opgenomen met de geselecteerden voor overleg met betrekking tot de uitvoering. 

Voorwaarden & financiële regeling
Voor het verzorgen van een deelsessie is een vergoeding van €300  inclusief reiskostenvergoeding beschikbaar. Er worden maximaal 2 deelsessie-inleiders of sprekers per deelsessie toegestaan. Wanneer er een tweede spreker bij de deelsessie wordt betrokken en het dus een duosessie betreft, dan ontvangt één spreker de vergoeding. De tweede spreker krijgt, evenals de eerste, gratis toegang tot het congres inclusief deelname. Indien u een derde spreker inbrengt, dan wordt er voor deze derde spreker €150 excl. BTW in rekening gebracht voor congresdeelname. De vergoeding is per deelsessie en ongeacht of een sessie in 1 of 2 rondes wordt geprogrammeerd. Op diensten van en voor Logacom zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht, deze zijn te vinden op de website van logacom.

Note:
Bij het indienen van een voorstel is het belangrijk om in acht te nemen dat bij een deelsessie kennisoverdracht centraal staat en niet het promoten van een methodiek of product. Uit eerdere evaluaties van congresdeelnemers is duidelijk naar voren gekomen dat deelnemers waarde hechten aan de inhoud van deelsessies, terwijl de verkoop van een product of een reclamepraatje voor een methodiek of dienst snel herkend en niet gewaardeerd wordt. Dit laatste kan voor deelnemers wel zeer waardevol zijn, maar past beter op de informatiemarkt die wij tijdens het congres organiseren. Mocht  u hier interesse in hebben dan kunt u een e-mail sturen aan Philippine Herkes, philippine@mailswp.com.  

Vragen & opmerkingen
Natuurlijk kunt u voor vragen en opmerkingen terecht bij de congresorganisatie. 

Programma-ontwikkeling
Kirsten Knobbe-Posthuma, Logacom BV
k.knobbe@logacom.nl   

Congressecretariaat
Logacom BV
Postbus 257, 1000 AG Amsterdam
T. 020-3203364
F. 020-3308040
E. office@logacom.nl
Websites: www.participatieherstelcongres.nl  & www.Logacom.nl    


Naam:
Organisatie:
Adres:
Postcode:
Plaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Titel van de deelsessie:
Spreker(s), naam met functieomschrijving en werksetting (indien van toepassing ook titulatuur)
Werkvorm
Inhoudsomschrijving (in +/- 10 zinnen):
Leerdoelen met toelichting op de kennis of ervaring u wilt overbrengen en waarom u dit (nieuwe) initiatief wilt presenteren, of waarom u de methode of werkwijze hanteert.
Doelgroep toehoorders (voor weke professionals is de deelsessie interessant)