1. ’Jij en je netwerk’

Mirjam Karsten, trainer, adviseur en coach gericht op participatie vraagstukken, Samenwerkingsverband W!N.
Laura van der Waal, trainer systeemgericht werken, Samenwerkingsverband W!N.
Ineke Hoogland, trainer, adviseur en coach, Samenwerkingsverband W!N .

Werkvorm: Casus-behandeling / Best-practice
Doelgroep: Voor alle deelnemers die slagvaardiger om willen gaan met hun participatieopdracht en gerichter willen handelen in hun (wijk)netwerk.
Leerdoelen:

  • Wat kan uw bijdrage zijn, waar heeft u invloed op?
  • Bewustwording van waar u uw bijdrage kunt leveren
  • (Nieuwe) inzichten in hoe u uw netwerk voor u kunt laten werken

Samen leven samen werken dat willen we allemaal! Maar hoe geeft u daar als professional in het sociale domein nu werkelijk vorm aan?

In de deelsessie 'Jij en je netwerk' leggen de sprekers uit hoe u op een andere manier dan de gangbare kunt kijken naar het containerbegrip netwerken. Dit doen zij door het begrip netwerken op te delen in kleinere concrete werkbare delen waardoor het makkelijker wordt uw netwerk (meer) voor u te laten werken. Vervolgens gaan de sprekers praktisch en interactief aan de slag met in te brengen casuïstiek van de deelnemers. Hiermee krijgen de deelnemers de kans te puzzelen met de onderdelen en op die manier tot andere/nieuwe inzichten te komen waarmee ze in de praktijk verder kunnen.