9. Goede buren. De mogelijke bijdrage van gemengd wonen aan inclusie

Aly Gruppen, onderzoeker/docent, Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht / Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen.
Maarten Davelaar, zelfstandig onderzoeker, initiatiefnemer en projectleider Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen.

Werkvorm: Korte presentatie en vervolgens interactieve workshop
Doelgroep: (Sociale) Professionals die werken met kwetsbare burgers en beleids- en stafmedewerkers in de domeinen Wonen, Zorg en Welzijn.
Leerdoelen: Deelnemers krijgen zicht op de (complexe) processen die bij gemengde woonprojecten een rol spelen.


Ja, het maakt uit of u buren hebt waar u welkom bent!

In gemengde woonprojecten leven verschillende groepen mensen doelbewust met elkaar samen: mensen die meer of minder kwetsbaar en zelfredzaam zijn. Samen onderhouden ze contact en ondernemen ze vaak ook gezamenlijk activiteiten. Ze komen een heel eind, maar hoe inclusief zijn deze projecten eigenlijk? Komt het wel van beide kanten? Botsen de verschillen in belevingswereld tussen reguliere en kwetsbare huurders niet te veel? En wat kan eruit geleerd worden voor de bredere ontwikkeling naar inclusieve buurten? Daar wonen veel mensen met een beperking of kwetsbaarheid immers ook al gemengd, maar dan niet in een georganiseerd verband. In een workshop met interactieve werkvormen, gaan de sprekers aan de slag met de resultaten van het onderzoek naar gemengde woonvormen en hoe deelnemers de lessen die hieruit geleerd zijn kunnen toepassen in hun eigen praktijk.
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.