7. Zorgafstemming tussen de Specialistische GGZ en het Sociaal Domein

Koen Westen, docent-onderzoeker Avans Hogeschool / Vice-Voorzitter CCAF.
Dr. Pim Peeters, docent-onderzoeker Avans Hogeschool.

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)
Doelgroep: Mensen die vanuit hun professionaliteit interesse hebben in en bezig zijn met de afstemming van zorg tussen individuen, teams en organisaties in het sociaal domein en de GGZ.
Leerdoelen:

  • De professional kent de wijze waarop het sociaal domein en de GGZ zich hebben georganiseerd ten opzichte van elkaar.
  • De professional heeft inzicht in de positie die zij/hij inneemt ten opzichte van andere teams en organisaties.
  • De professional weet welke uitgangspunten er toe doen in het ontwikkelen van onderlinge zorgafstemming tussen professionals, teams en organisaties.
  • De professional heeft de kennis en vaardigheden om zorgafstemming tussen professionals, cliënten en naasten optimaal te implementeren in de praktijk.

Organisaties zijn in transitie, maatschappelijk is men in transitie en het in verandering zijn lijkt de standaard. Nieuwe modellen en interventies komen snel op en de onderlinge samenhang is niet één, twee, drie gevonden. Deze grote bewegingen overschaduwen vaak het belang van het individu. Het is de taak van de professional in het sociaal domein en de specialistische GGZ de zorg, interventies en werkwijzen in de keten zodanig af te stemmen dat alle formele en informele resources optimaal zijn betrokken bij het herstelproces van de individuele cliënt. Deze deelsessie zal zich gaan buigen over de weg naar integrale samenwerking tussen het sociaal domein en de specialistische GGZ, de bevorderende kenmerken van sociale wijkteams en FACT-teams en het voeren van zorgafstemmingsgesprekken.
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.